Paskutinės Naujienos

 
Žmogus: Zodiakas: V.Lenskij "Reflekso-astrologija" - II skyrius
Vartotojų vertinimai: / 1
Ketvirtadienis, 07 balandžio 2011

 Knyga Reflekso-Astrologija - autorius Vasilij LenskijKnyga "Reflekso-Astrologija" skirta Tian Šan'io reflekso-astrologijai.

Autorius Vasilij Lenskij.


Knyga išleista ~1995 metais Almaty, Kazachstane.
Kalba - rusų.

Fragmentai išversti į  lietuvių kalbą.

Tai fundamentalus veikalas,  padedantis pagrindus kokybiškai naujo požiūrio į astrologijos žinių sistemą, Zodiako ženklų charakteristikas.

Nustatanti vakarų horoskopų ir rytų kalendorių bei psichotipų bioenergetinio pagrindo sąsajas.

Ji atitinka kokybinėms, funkcinėms, fiziologinėms žmogaus savybėms. Žmogaus socialinėms ir gamtos sąlygoms.

Visą šiuolaikinę astrologiją talpina savyje kaip mažą dedamąją dalį.

Jos pagrindas yra stebėjimas, Suvokimas, treniruotės.

Reflekso-astrologija skirta kaip vidaus pasaulio treniravimui, pradedant bioakaktyviais kinų meridianų taškais, baigiant būsenų, charakterių, elgsenos, galimybių nustatymu..

Zodiako ženklai pagal Tian Šanio reflekso-astrologijąV. Lenskij. Reflekso-astrologija – Astrologija Tian-Šan'io (ištraukos iš knygos, II skyrius)

(II). Visa apimantis cikliškumas

1. Atsivėrimo ir užsivrimo vystymas.

 

1.1. TAO ir CHUM apima savyje skirtingas dalis. Jos iš esmės skiriasi savo prigimtimi:

Pavyzdžiui: aktyvus užsivėrimas – darbingas ir tikslo siekiantis. Žmogus kuria, ieško, siekia tikslo. Visą savo veiklą vysto, pagrindžia ir patvirtina taisyklėmis ir įstatymais. Toje pačioje CHUM fazėje antra dalis – pavyvus užsivėrimas – priima ir gyvena jau pasiektais rezultatais. Tokio charakterio žmonės gerbia vertybes, tvarką, stabilumą, garantijas.

1.2. Aktyvumas ir pasyvumas egzistuoja TAO ir CHUM.

Pavyzdžiui: aktyvus TAO Charakteris skleidžia džiaugsmą, nuostabą, lengvumą. Aktyvus CHUM charakteris yra tikslo siekiantis ir konstruojantis (kuriantis).

1.3. Ir viena ir kita aktyvios fazės yra lanksčios ir judrios. Tokių žmonių kūnas ilgėja. Skirtumas tik tas, kad ALLA fazėje (atsivėrimas) charakteris lengvas, o UNG (užsivėrimo) charakteris naudoja jėgą ir spaudimą, kurdamas arba pagrįsdamas kažką.

1.4. Kaip viena, taip ir kita pasyvios fazės nėra dinamiškos. Žmogus šiose fazėse išplatėja (išsiplečia krūtinės ląsta, storėja, nebesiekia tikslo ir kt.). Pasyvių fazių TOO (atsivėrimas) ir UMM (užsivėrimas) charakteris priima, saugo ir kaupia tai, kas buvo pasiekta prieš tai buvusiomis ALLA ir UNG fazėmis.

Pavyzdžiui: „suplėšydama“, atverdama savo žavėjimusi išorinį pasaulį, ALLA fazė kaip pavasaris sukaupia įvairias formas ir turinį. TOO tai sugeria ir apipina tai Vienybe. Lygiai taip pat UNG fazėje žmogus arba grupė žmonių nuosekliai renka kas yra ypatinga, vertinga, žinoma, vertinama, „aukšti dalykai“, atsijoja viską nuo nereikšmingų ir „žemų dalykų“. Visas vertybes jie perduoda UMM fazės suderinimui ir saugojimui.

1.5. Šiose keturiose fazėse gali būti tiek vieno žmogaus, tiek ir socialinių grupių bei tautų savybės. Tai būdinga ir gamtos procesams bei įvykiams.

Pavyzdžiui: vaikystėje žmogus išgyvena ALLA fazę, o senatvėje pasiekia pasyvią CHUM fazę. Socialiniuose grupiniuose charakteriuose yra Zodiako ženklų atstovai, kurių vieni linkę į atsivėrimą ir Vienybę, o kiti naudoja jėgą, pagrindimus, kūrybą ir saugo kas „užgyventa“.

 

TAO-CHUM

1.6. Šiose fazėse gali būti ir gamtos reiškiniai bei įvykiai.

Pavyzdžiui: ALLA atitinka pavasarį, rytą. TOO atitinka prisodrintą vasarą, dieną,. UNG atitinka rudenį, vakarą. UMM atitinka žiemą, naktį.

1.7. Šios fazės cikliškai keičiasi žmogaus psichikoje, fiziologijoje ir pačioje prigimtyje. Tai būdinga ir žmonių grupėms bei tautoms.

1.8. Kiekviena fazė turi savitą: kvėpavimą, meridianų stimuliavimą, psichiką, emocijas, meditacines būsenas.

Pavyzdžiui: ALLA atsivėrimas kuriamas įkvepiant ir ištiesinant kūną. UNG užsivėrimas kuriamas iškvepiant su paspaudimu, įrodinėjimais ir jėga.

1.9. Žmogus turi 7 galimybes, kurios poliarizuoja į fazę: lytėjimas, uoslė (kvėpavimas), skonis (maistas), klausa (mantra), rega, pasaulėžiūra ir kūnas.

 

2. ALLA – FAZĖ „PAVASARIS“

 

2.1. Ši fazė pasižymi: lankstumu, lengvumu ir džiugesiu.

2.2. Šis džiugesys yra tiesioginis. Jis neturi priežasties. Jo šaknys ir harmoningumas slypi UMM užsivėrimo fazėje.

Pavyzdžiui: ALLA charakterio žmogus yra džiugus ir laimingas, jaučia akstiną skirtingai nei aktyvus UNG. Visgi, UNG nevykdys veiklos be susidomėjimo ar būtinybės. UNG džiaugiasi sėkme, o TAO – tiesiog buvimu.

2.3. ALLA atsiranda po gilaus užsivėrimo (UMM).

Pavyzdžiui: pavasaris ateina po žiemos. Visas jos turinys yra žiemoje. Žmogus, kai išsiverkia arba pasveiksta, jaučia palengvėjimą.

2.4. Koks užsivėrimo (UMM) gylis ir vidinės harmonija, toks ir žavėjimasis, džiaugsmas, lengvumas, ALLA laisvė.

2.5. ALLA fazei būdingos tik jos charakteristikos (fiziologija, Psichika, pasaulėjauta, įvykiai, elgesio reakcijos).

Pavyzdžiui: ALLA akstinas neturi tikslo ir priežasties. ALLA fazė nepasižymi prievarta, užuojauta, meile.

2.6. Atėjusi iš UMM fazės (užsivėrimo), ALLA fazė savo perduoda savo pasaulį TOO fazei (atsivėrimui).

Pavyzdžiui: Džiaugsmingo JAN meridianų grupė perjungia organizmo funkcijas Trijų Galiūnų JAN grupei. Siaučiantis pavasaris pereina į vasarą.

2.7. ALLA charakteriui būdingi savi 7 pagrindai:

· kūnas tiesus, lengvas.

· įkvėpimas, stimuliuojantis užpakalinę nosiaryklės dalį.

· mityba vegetariška; čiulpimo jausmas užpakaline liežuvio dalimi.

· klausa stimuliuojama „A“ garsu įkvepiant („IA“, „ALLA“, „TA“ ir t.t.).

· rega stimuliuojama žydra, geltona ir purpurine spalvomis; rega išfokusuota plačiu žvilgsniu.

· lytėjimas – kaip šaltinis – stimuliuojamas Džiaugsmingo JAN meridianų grupe (žr. „Įvadas į daugiapoliškumą“ 1 dalis).

· pasaulėžiūra kontaktiška, neatiduodanti pirmenybės, neturinti „teigiamo“ ir „neigiamo“, „aukštų dalykų“ ir „žemų dalykų“, „dvasinio“ ir „nedvasingo“.

 

2.8. Kad eliminuoti mechaniką kuriant šias „septynias atramas“ reikia orientuotis tik į sąmonės signalus. Tai yra: emocijas, psichiką, pasaulėjautą, kurios nurodytos lentelėje.

Pavyzdžiui: vyrauja tendencija atlikti jogos asanas, kovos menus mechniškai; meditacijos virsta pasisėdėjimais.

2.9. ALLA yra aktyvi fazė. Bet meditacijos šioje fazėje yra taip pat būtinos. Nejudančioje būklėje sukuriama ta pojūčių ir savybių dinamika, kuri buvo atskleista aktyviai veikiant.

2.10. Ši fazė nereiškia buvimo vien tik įkvėpime arba Džiaugsmingame JAN. Ji turi apimti visą esybę.

2.11. To dėka, kūnas išvedamas iš užsivėrimo, o išorinis pasaulis įgauna ALLA charakterio savybes.

Pavyzdžiui: įėjęs į ALLA fazę jaučia džiaugsmą ir laimę pasaulyje. Jis nepastebės sunkumų, o pajaus juos kaip sumažėjusias savo galimybes.

2.12. Kokia fazė, tokie ir įvykiai. ALLA fazei neegzistuoja katastrofos. ALLA charekteriui nėra blogų žmonių.

 

3. TOO – FAZĖ „VASARA“

 

3.1. Ši fazė pasižymi: nušvitimu, betarpišku viso pasaulio įvairovės apjungimu Vienybe.

3.2. Ši Vienybė nėra suvokimo rezultatas. Toks charakteris gali apimti situacijas, procesus, įvykius ir jausti jų tarpusavio ryšius.

Pavyzdžiui: TOO charakterio žmogus yra puikus vadovas: skirtingi vykdytojai pasitarnauja vieningam tikslui pasiekti.

3.3. TOO atsiranda po plačių ir įvairiapusių kontaktų ALLA fazėje.

Pavyzdžiui: vasara prasideda po nepertraukiamo išėjimo iš žiemos; žmogus nušvinta po ALLA džiaugsmo, pereinančio į visišką laisvę.

3.4. Kokia ALLA įvairovė ir žavėjimasis, toks ir TOO platumas ir nušvitimas.

Pavyzdžiui: jeigu pažeidžiamas pavasaris, silpnas ir vasaros turinys.

3.5. Vakarų regiono žmonės retai turi TOO fazę. Šiai fazei būdingos tik jos charakteristikos.

Pavyzdžiui: jeigu ALLA charakteryje bus pasitikėjimas, tai TOO fazėje – tikėjimas. TOO fazei nebūdinga: prievarta, bet ko pažeminimas, nusiraminimas, užuojauta. Ši fazė remiasi Lygybės Išmintimi. Dažnai kiti tokius žmones palaiko kukliais arba užjaučiančiais.

3.6. Kildama iš džiugos ALLA fazės, TOO perduoda savo turinį UNG fazei. UNG suvokia tai kaip svarbų, vertingą, „aukštą“, tuo tarpu tokios savybės TOO yra nebūdingos.

Pavyzdžiui: Rytuose buvo nuokrypis į TOO fazę. Todėl buvo pasiektos būsenos, vadinamos dvasingumu. UNG charakteris sužinojęs apie šias savybes tik teoriškai (t.y. jų neįvaldęs), priskyrė jas prie „aukštų“ savybių. O tai prieštarauja paties TOO Lygybės Išminčiai.

3.7. TOO charakteriui būdingi savi 7 pagrindai:

· nugara tiesi, tačiau kūnas nėra siauras.

· įkvėpimas tęsiasi be noro iškvėpti, netgi jei jis seniai pasibaigė.

· mityba vegetariška (pienas, grūdai, ryžiai ir kt.).

· klausa stimuliuojama „O“ garsu įkvėpus su užlaikymu („SO“, „LO“, „TOO“ ir t.t.).

· rega stimuliuojama žydra, geltona, purpurine, balta spalvomis plačiu žvilgsniu.

· lytėjimas – kaip šaltinis – stimuliuojamas Trijų Galiūnų JAN meridianų grupe.

· pasaulėžiūra Lygybės Išminties (be „aukštų“ ir „žemų“ dalykų, „vertingų“ ir „nevertingų“). Viskas suvokiama Vienybėje. Vienybė atitinka Rytų dvasinėms savybėms.

 

3.8. TOO fazė savo esybe tinka atsivėrimo meditacijoms.

3.9. Treniruočių metu pasiekus savybes, nurodytas lentelėje aukščiau, nereikia riboti savęs tik vidiniu pojūčiu.

Pavyzdžiui: lengvumas turi peraugti į visišką ištirpimą išoriniame pasaulyje.

3.10. Kokia fazė, tokie ir įvykiai. TOO fazei nėra atsitiktinumų.

Pavyzdžiui: žmogus, esantis TOO charakteryje, jaučia bet kurio įvykio kompleksiškumą (o ne priežastis).

 

4. UNG – FAZĖ „RUDUO“

 

4.1. Ši fazė pasižymi: kryptingumu, jėga, kūryba. Jėga pasireiškia net kūryboje, pramušant savo kūrinius į gyvenimą.

Pavyzdžiui: UNG charakterio žmogus gins „teisingą“ teoriją, „dvasingumą“, „šviesų“ ir „nuostabų“ pasaulį.

4.2. Šis kryptingumas yra sąmoningas arba tiesiog bendrai priimtinas ar madingas. Jis turi priežastis. Šios priežastys kyla iš „pranokstančių“ TOO rezultatų.

Pavyzdžiui: žmogus TOO fazėje pasiekęs levitaciją nelaiko tai vertingu dalyku. UNG fazė laiko tai unikaliu ir didžiuliu dalyku, kadangi pati to pasiekti negali.

4.3. UNG iškyla plačios TOO esybės. UNG perpoliarizuoja TAO (atsivėrimo) savybes į CHUM (užsivėrimo) savybes.

Pavyzdžiui: beribis ir platus TOO virsta galingą ir nenugalimą UNG charakterį.

4.4. Koks TOO „atsivėrimo“ ir prisotinimo gylis, toks ir UNG intensyvumas ir turinys.

Pavyzdžiui: žmonės, kurie silpnai patiria atsivėrimo būsenas, nerezultatyvūs kūryboje. Net teoretikas, neapdovanotas įkvėpimu, siūlo skurdžias TOO koncepcijas

4.5. UNG fazei būdingos tik jos charakteristikos.

Pavyzdžiui: UNG fazei nebūdingas laisvės pojūtis, nors būtent UNG fazė nuolat iškelia lygiateisiškumą ir laisvę. Hierarchijos jausmas žmogų tuo pačiu metu paverčia ir valdovu, ir vergu.

4.6. Kildama iš atsivėrimo TOO fazės, UNG perduoda kas gauta UMM fazei. Todėl visos „vertybės“, „nuostabumai“, „aukšti dalykai“ – tai savybės, kurias UNG nusižiūrėjo iš TAO.

Pavyzdžiui: laimė priklauso ALLA fazei. CHUM siekia laimės. Laisvė priklauso TOO fazei. CHUM siekia laisvės. Lygiateisiškumas priklauso TOO charakteriui. CHUM siekia lygiateisiškumo.

4.7. UNG charakteriui būdingi savi 7 pagrindai:

· kūnas tiesus, bet šiek tiek palinkęs į priekį, pasiruošęs veikti.

· iškvėpimas stimuliuoja priekinę nosiaryklės dalį.

· mityba pilna proteinų (mėsos), čiulpimo jausmas priekine liežuvio dalimi.

· klausa stimuliuojama „U“ garsu iškvepiant („UMM“, „UNG“, „CHUM“ ir t.t.).

· žvilsnis fokusuojamas į objektą. Spalvos: žalia, raudona, mėlyna.

· lytėjimas – kaip šaltinis – stimuliuojamas Atgaivinančio JIN meridianų grupe.

· Pasaulėžiūra hierarchinė ir dvipoliarė. Ji atitinka Pirmam intelektui (vakarietiškas mąstymas).

 

4.8. UNG fazė linkusi prie mechanikos, veikimo taisyklių ir gyvenimo dėsnių. Tai būtina, kad apjungti ir pagrįsti „esmę“.

Pavyzdžiui: jaunimas, treniruodamasis UNG fazėje, vysto jėgą, o intelektuali visuomenės dalis – filosofijas, koncepcijas, teorijas.

4.9. UNG charakteris mėgsta kalbėti ir teoretizuoti.

4.10. Ši fazė nereiškia buvimo vien tik iškvėpime arba Atgaivinančiame JIN. Ji savo charakteristikomis apima visą žmogaus ar gamtos esybę.

Pavyzdžiui: UNG charakterio žmogus siekia tikslo visur: asmeniniame gyvenime, socialiniame, pasaulėžiūroje. Jis ieško ne tik savo veiksmų, bet ir paties gyvenimo prasmės.

4.11. UNG fazė charakterizuojama sąmonės koncentracija. Susikaupimas, valios jėga, dėmesys – visa tai UNG atributai. Kitos fazės tuo nesinaudoja (kaip ir neieško „gyvenimo prasmės“).

 

5. UMM – FAZĖ „ŽIEMA“

 

5.1. Ši fazė pasižymi: kaupimu, saugojimu, garantijomis ir ramybe.

5.2. UMM fazė nori sustabdyti pasikeitimų ir naujovių procesą.

Pavyzdžiui: UMM charakterio žmogus kviečia nusiraminti ten, kur vyksta pasikeitimų procesas.Jeigu žmogus pavargo, tai jis sustabdo savo darbus poilsiu. UMM charakteris pergyvena, kai laužomos tradicijos ir keičiasi įstatymai.

5.3. UMM atsiranda po to, kai UNG gauna, prijungia, supakuoja kas vertinga ir svarbu į supratimą, taisykles, teorijas. Bet viskas kas vertinga dar prasijojama per CHUM supratimų „sietą“.

Pavyzdžiui: jeigu UMM charakterio žmogui bus pasiūlyti modernaus stiliaus dailės kūriniai, tai jis juos išbrokuos ir neįsileis į save. Jeigu tarp teorijų pasirodys nauji dėsniai, tai mokslininkai iš CHUM terpės paskelbs juos prieštaraujančiais.

5.4. Koks aktyvios paieškos intensyvumas UNG fazėje, tokios ir emocijos, turinys ir įvairovė UMM fazėje.

5.5. UMM charakteris priima tik senus variantus.

Pavyzdžiui: jeigu „nauja“ bus išreikšta kitais žodžiais ir „kitomis“ koncepcijomis kaip „dvasiniai“, „aukšti dalykai“, o taip pat turės pagyrimus ir nuobaudas, tai tokia „nauja“ koncepcija priimama.

5.6. UMM fazei būdingos tik jos charakteristikos.

Pavyzdžiui: UMM charakteris kviečia užjausti. Jis pripažįsta visas šios temos variacijas ir tuos, kuriems tai būdinga.

5.7. Kildama iš sukaupto ir supakuoto UNG fazės turinio, UMM charakteris perduoda savo pasaulį ALLA fazei. Kadangi paprasti žmonės neturi vidinio matymo, tai visi ALLA akstinai yra betarpiški.

Pavyzdžiui: dvasiškai pakili ALLA gali susidomėti ypatingais dalykais (indiška joga, nuostabiais pojūčiais, ryškiais įspūdžiais matant šventyklas ar meno kūrinius). Tai vyksta savaime, tačiau pagrindas buvo padėtas paieškos-kurybos UNG fazėje ir kaupiančioje-saugančioje UMM fazėje. Tai apsprendžia betarpiškus procesus.

5.8. UMMcharakteriui būdingi savi 7 pagrindai:

· kūnas neturintis aiškių formų (išplaukęs) ir sunkus.

· iškvėpimas priekinis, prispaustas („dusinantis“).

· mityba su mėsa, maistas riebus ir skanus pagal savybes: rūgštus, saldus ir sūrus.

· klausa stimuliuojama „M“ garsu iškvepiant („MUU“, „UMM“, „CHUM“ ir t.t.).

· žvilsnis gilių akių („karvės“ akys). Rega stimuliuojama žalios, raudonos ir mėlynos spalvų. Po UNG fokusacijos – žvilgsnis išplaukęs.

· lytėjimas – kaip šaltinis – stimuliuojamas Saulėtojo JIN meridianų grupe (nuleista krūtinės ląsta ir atpalaiduotas juosmuo; masyvumas).

· Pasaulėžiūra stabili ir masyvi su globalizmo elementais (tautos, kosmosas, Apokalipsė, „aukšti dalykai“ ir kt.)

 

5.9. Ši fazė gerai tinka užsivėrimo meditacijoms (nusiraminimui, atgailavimui, užuojautai, palaimai, užtikrintam poilsiui).

5.10. Tai nereiškia, kad UMM charakterio žmonės nejuda ir nieko neveikia. Todėl pratimuose (jogos, kovos menų, meridianų sistemos, vidinio matymo) naudojama Saulėtojo JIN meridianų grupės stimuliacija siekiant patirti atitinkamas emocijas.

5.11. Dėka to fazė patiria savo pilnatvę. Šioje fazėje vyksta gilus vidinių procesų apjungimas ir išlyginimas, koreguojamos ir sprendžiamos buvusios ir būsimos žmogaus (gamtos, gyvūnų, tautų ir valstybių) egzistavimo problemos TAO fazėje.

5.12. Kokia fazė, tokie ir įvykiai.

UMM fazė niekada nepatirs nieko naujo, nepatirs lengvumo ir pasaulio nuostabumo.

 

UŽDUOTYS 2 SKYRIUI

 


 • Nustatykite koks pagrindinis jūsų charakteris šiame gyvenimo periode.
 • Kokiose fazėse yra jūsų aplinkoje esantys žmonės, pažįstami, artimieji?
 • Peržiūrėkite jums pažįstamų valstybių ir tautų charakterių fazes.
 • Atraskite savo gyvenime ALLA būsenas, palyginkite jas su savybėmis, kurias jūs sutikdavote kituose žmonėse jų laiku.
 • Tą patį atlikite su TOO, UNG, UMM fazėmis.
 • Pasistenkite atkurti patirtas emocijas ir būsenas pagal savo norą ir tinkamu jums laiku.
 • Pasižiūrėkite, ar jūs neprisirišate prie kurios nors vienos fazės, ar jūs neteikiate pirmenybės kuriai nors savybei, netgi jei jos šiuo metu neturite.
 • Pasižiūrėkite kas vyksta visuomenėje. Kam atiduodama primenybė (pavyzdžiui, šiuolaikinėje astrologijoje pirmenybė teikiama „teigiamam“ ir įspėjama apie „nenorimą“. Tai pasako, kad tai yra UNG astrologija. Ji neturi nieko bendro su TAO).
 • Pasižiūrėkite tautų ir valstybių kūrybinius pakilimus fazėje UNG. Prieš tai buvo TAO fazės.
 • Ar pastato dvarus ir sukuria vertybes TAO charakterio žmonės ir tautos? (t.y. ALLA ir TOO).
 • Kuriam charakteriui priklauso teorijos, koncepcijos, filosofijos, mokslas?
 • Išanalizuokite jums pažįstamas religijas. Kokio tai charakterio mokymai (pavyzdžiui, Jėzaus Kristaus mokymas).
 • Pasižiūrėkite socialinių grupių ir jų kuriamos aplinkos charakterius (palinkėjimai, kvietimai, santykių atspalviai).

 

Palyginkite savo klasifikaciją su pirma užduotimi.

Atlikite pataisymus.

Neskubėkite užtvirtinti savo suvokimo. Jūs galite labai apsigauti.

Pavyzdžiui: kūrybą visi priskiria atsivėrimui, tačiau tai yra savęs paties išreiškimas, t.y. UNG fazė. Kitas pavyzdys: pasisekimo džiaugsmą priskiria atsivėrimui, tačiau tai yra kliūčių nuėmimo pojūtis ieškančiame ir veikiančiame UNG charakteryje (užsivėrime).

 

Vertė Andrius. Bus daugiau.

  
Pirmas skyrius


Susiję straipsniai

 
<< Pirmas < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kitas > Paskutinis >>

 
 
 

CB Registracija

 

Pomėgiai ir laisvalaikis

Ką labiausiai mėgstate ....
 
Laisvalaikis krizės metu?
 

Naujienlaiškio prenumerata

Vardas:
El.paštas:


Galerijos paveiksliukas


Skalėja 31-1

Paskutiniai komentarai

 • I've read a few good stuff here. Definitely value ... visas -->>
 • If the sewer guy finds a bunch of roots in your pi... visas -->>
 • These are really fantastic ideas in regarding blog... visas -->>
 • If you would like to grow your know-how just keep ... visas -->>
 • Hey there! I know this is kinda off topic but I wa... visas -->>
 • Excellent post. Keep writing such kind of info on ... visas -->>
 • Sujet super, je partage sur les réseaux my web blo... visas -->>
 • http://www.abercrombie-outletonline.com/ abercromb... visas -->>
 • Very nice article, totally what I was looking for.... visas -->>
 • This turns into a present to every particular pers... visas -->>
 • Your goals should not be vague, for example saying... visas -->>
 • Get plenty of carbs, protein, and healthy fats wit... visas -->>
 • Hi, i read your blog occasionally and i own a simi... visas -->>
 • ayurvedic medicine for fissure ritalin women s hea... visas -->>
 • Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same ... visas -->>